×

Wyszukaj w serwisie

Walne Zgromadzenie Członków

7 marca w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działalności stowarzyszenia w roku 2015, opracowanie planu na rok 2016 oraz prezentacja projektów ogrodów tematycznych, które miałyby powstać na terenie starego kamieniołomu wapienia w Gogolinie.

Prezes Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia. W 2015 roku zrealizowano z pomocą Urzędu Miejskiego w Gogolinie przedsięwzięcia:

► w kwietniu dokonano nasadzenia 40 lip drobnolistnych, które tworzą aleję, prowadzącą w kierunku przyszłych ogrodów tematycznych;

► w czerwcu odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny, podczas którego mieszkańcy Gminy Gogolin mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi inwestycji tworzenia Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie, otrzymać ulotki z danymi na temat dotychczasowych działań stowarzyszenia, a także uzyskać rady dotyczące ogrodnictwa. Organizatorzy przygotowali Marsz Nordic Walking oraz akcję wymiany plastikowych nakrętek na sadzonki ozdobnych krzewów i roślin ogrodowych;

► w październiku uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie, który otwiera możliwość pozyskiwania środków pomocowych;

► w listopadzie powstała nowa strona internetowa Opolskiego Ogrodu Botanicznego, która znajduje się pod adresem oob.gogolin.pl;

► na Uniwersytecie Opolskim absolwenci studiów inżynierskich Architektura Krajobrazu wykonali trzy projekty koncepcyjne ogrodów tematycznych: lasu deszczowego, ogrodu sensorycznego oraz ogrodu rajskiego – ogrodu sztuki.

W dalszej części Zarządowi Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny udzielono absolutorium, a także przyjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny na 2016 r., przyjęcia budżetu na 2016 r. oraz wykreślenia członków stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia rozmawiali o przedsięwzięciach, jakich należy podjąć się w roku bieżącym. Do priorytetów zaliczono: dalszą inwentaryzację zasobów roślin zagrożonych i chronionych na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie, przygotowanie planu infrastruktury ogrodów tematycznych, organizacja wydarzenia o charakterze ekologicznym, promującego ideę powstania ogrodu w Gogolinie oraz opracowanie założeń wniosku z zakresu bioróżnorodności z uwzględnieniem wykonania ogrodzenia i pierwszych nasadzeń.

Punktem kulminacyjnym spotkania była prezentacja dwóch projektów ogrodów tematycznych. Inż. arch. kraj. Daria Słonina przedstawiła projekt lasu deszczowego, który zakłada adaptację obecnej formy zadrzewienia, z jednoczesnym wzbogaceniem o gatunki pasujące do założeń tropikalnych lasów deszczowych. W ramach projektu planuje się utworzenie zbiornika wodnego z wodospadem, budowę podświetlanych ścieżek oraz schodów. Proponuje się również utworzenie tarasu – „Serca Dżungli”, z hamakami i stołami piknikowymi. Nasadzenia imitowałyby roślinność tropikalną, a także efektowne gatunki powojników i niezapominajek.

Drugą prezentację przedstawiła inż. arch. kraj. Małgorzata Gacek, która opowiedziała o ogrodzie sensorycznym, którego celem byłoby obcowanie z przyrodą za pomocą wszystkich zmysłów oraz rehabilitacja i terapia. Projekt przewiduje powstanie ogrodu sensorycznego podzielonego na 5 stref, odpowiadających każdemu ze zmysłów człowieka: węchu, wzroku, słuchu, dotyku i smaku. W ramach przedsięwzięcia powstałby m.in. ogród w stylu wiejskim, przepełniony intensywnie pachnącymi roślinami, rabata ziołowa i wonny labirynt, Leśny Ogród Słuchu, Ślimak Sensoryczny, czyli różne rodzaje nawierzchni tworzące spiralną ścieżkę, czy kolorowe rabaty.

Na zakończenie spotkania, członkowie stowarzyszenia omówili różne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2016, które umożliwiłyby stopniową realizację przygotowanych projektów.

 

OOB_01.jpeg

OOB_02.jpeg

OOB_03.jpeg