×

Wyszukaj w serwisie

Walne Zgromadzenie Członków

2 marca 2015r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny. W zebraniu uczestniczyli m.in. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny, Jacek Połącarz – przedstawiciel Górażdże Cement SA., Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, zastępca burmistrza Krzysztof Długosz oraz sekretarz Bogusław Leśkiewicz.

Tematem przewodnim było podsumowanie działalności Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny w 2014r. oraz przyjęcie planu działania na 2015 rok. Prezes stowarzyszenia, dr hab. Arkadiusz Nowak dokonał prezentacji najważniejszych przedsięwzięć ubiegłego roku, do których należały: organizacja Olimpiady Biologicznej, udział członków stowarzyszenia w sympozjach i konferencjach botanicznych, wsparcie tworzenia Owocowego Ogrodu Miejskiego w Gogolinie, inwentaryzacja aktualnych gatunków zagrożonych, prace nad stworzeniem koncepcji architektonicznej budynku głównego OOB oraz zagospodarowania terenu Opolskiego Ogrodu Botanicznego. W roku bieżącym Stowarzyszenie Opolski Ogród Botaniczny planuje m.in. próbne nasadzenia w miesiącu kwietniu oraz organizację imprezy plenerowej na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego.